European Business Consortium S.E.

Nabízíme komplexní služby pro úspěšné podnikání evropských firem na ruském trhu

Co si přejete?

Seznamte se s naší aktuální činností v ČR a zemích SNS

Aktuality z činnosti EBC

Zapojte se do právě realizovaných projektů

Projekty EBC

Naši partneři a zákazníci